8- Lớp Endnote 2- Buổi chiều Thứ Năm ngày 15/05/2014

Khóa học hết hạn đăng ký

Lớp Endnote 2 nằm trong hệ thống các buổi tập huấn nhằm Hỗ trợ cho Cán bộ, Giảng viên và sinh viên Đại học Hà Nội trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Endnote 1 tập trung vào nội dung " Trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động với phần mềm Endnote- Phần nâng cao"

 

Tham gia lớp học bạn sẽ biết:
·         Nhập khẩu biểu ghi từ các nguồn khác nhau vào Endnote (Google scholar, database...)
·         Tìm kiếm biểu ghi từ các CSDL trực tuyến
·         Tạo các nhóm dữ liệu
·         Tạo mới và chỉnh sửa một chuẩn trình bày danh mục TLTK có sẵn theo ý người dùng
Thời gian: 15.00- 17.00 Thứ Năm ngày 15/5/2014
Địa điểmP

 


Số học viên tối đa: 30
Ngày bắt đầu đăng ký: 01/03/2014
Ngày hết hạn đăng ký: 15/05/2014
Ngày bắt đầu học: 15/05/2014
Nhấn vào đây để in danh sách học viên Nhấn để in bài viết
Tổng số: 4 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Mã sinh viên E-mail Ngày kích hoạt
1.

Nguyễn Thị Hoàn

Nam 1107010081 hoan9a11hanu@gmail.com 28/03/2014
2.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ 1206090085 nthtrang0304@gmail.com 09/05/2014
3.

Nguyễn T Thanh Hường

Nữ 2187010033 houngnguyen.thanh@gmail.com 14/05/2014
4.

Phan Thi Dieu

Nữ RD10100131 dieupt.hanu@gmail.com 15/05/2014
Khóa học hết hạn đăng ký
Số học viên tối đa: 30
Ngày bắt đầu đăng ký: 01/03/2014
Ngày hết hạn đăng ký: 15/05/2014
Ngày bắt đầu học: 15/05/2014
Họ và tên (*):
 
Giới tính:
Ngày sinh:
 
Mã số sinh viên (*):
 
Lớp (*):
 
E-mail (*):
   
Điện thoại (*):
 
Nhập mã kiểm tra (*):
   
+ Bước 1: Nhấn Thông tin chung về lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký học để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách học viên để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.

Các lớp học khác:
1. 7- Lớp Word - Buổi chiều Thứ Ba ngày 13/5/2014
2. 6- Lớp Endnote 1- Buổi sáng Thứ Năm ngày 08/05/2014
3. 5- Lớp Internet- Buổi sáng Thứ Ba ngày 6/5/2014
4. 4- Lớp Powerpoint and Prezi- Buổi sáng Thứ Năm ngày 24/4/2014
5. 9- Lớp Word - Buổi sáng Thứ Năm ngày 17/4/2014
6. 10- Lớp Internet- Buổi chiều Thứ Ba ngày 15/4/2014
7. 11- Lớp Endnote 2- Chiều Thứ Tư ngày 26/3/2014