7- Lớp Word - Buổi chiều Thứ Ba ngày 13/5/2014

Khóa học đã đăng ký kín chỗ

 Lớp Word nằm trong hệ thống các buổi tập huấn nhằm Hỗ trợ cho Cán bộ, Giảng viên và sinh viên Đại học Hà Nội trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Lớp Word cung cấp các kỹ năng và thủ thuật phục vụ cho việc trình bày tiểu luận, khóa luận, luận văn, luận án và công trình nghiên cứu khoa học.

Tham gia lớp học bạn được:

  • Thiết lập định dạng mặc định cho văn bản trong word
  • Chỉnh sửa văn bản và đánh dấu chỉnh sửa (track change...)
  • Cách chia cột, ngắt trang, tạo trang bìa
  • Cách chèn bảng, biểu đồ, hình ảnh, liên kết trong word
  • Cách đánh số trang, đánh số trang theo section, tạo header and footer
  • Cách tạo mục lục tự động

Số học viên tối đa: 30
Ngày bắt đầu đăng ký: 01/03/2014
Ngày hết hạn đăng ký: 11/05/2014
Ngày bắt đầu học: 13/05/2014
Nhấn vào đây để in danh sách học viên Nhấn để in bài viết
Tổng số: 45 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Mã sinh viên E-mail Ngày kích hoạt
1.

Nguyễn Thị Hoàn

Nữ 1107010081 hoan9a11hanu@gmail.com 01/04/2014
2.

Nguyễn Bảo Ngọc

Nam 1004000057 ngocnb.128@gmail.com 01/04/2014
3.

Trần Thị Kim Hay

Nữ 1007010089 kimhay8a10@gmail.com 09/05/2014
4.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ 1206090085 nthtrang0304@gmail.com 09/05/2014
5.

Phùng Thị Nga

Nữ 2087010061 hoa_bach_hop1283@yahoo.com 09/05/2014
6.

Lê Thị Hoài

Nữ 1104010029 lethihoai4493@gmail.com 09/05/2014
7.

Nguyễn Thị Minh Trang

Nữ 1007060115 minhtrang.mbmm@gmail.com 09/05/2014
8.

Đoàn Thị Thơm

Nữ 1007030082 doanthom.k10@gmail.com 09/05/2014
9.

Đồng Thị Hiền

Nữ 1207010070 hiendt2502@gmail.com 09/05/2014
10.

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ 1007010067 hanguyen3115@gmail.com 09/05/2014
11.

Bùi Thị Vân Anh

Nữ 1106080001 vananhbui1993@gmail.com 09/05/2014
12.

Phạm Hải Yến

Nữ 1106080088 haiyenfis@gmail.com 09/05/2014
13.

Lại Thị Huyền Trang

Nữ 1007040182 trangbani.hanu@gmail.com 09/05/2014
14.

Lương Thị Cam

Nữ 1107070016 camluonghanu@gmail.com 09/05/2014
15.

Phạm Thị Ngọc

Nữ 1107010166 phamthingoc9a11@gmail.com 09/05/2014
16.

Phạm Thị Ngọc

Nữ 1107010166 phamthingoc9a11@gmail.com 09/05/2014
17.

Nguyễn Thùy Linh

Nữ 1104040053 nlinh93.bn@gmail.com 09/05/2014
18.

Trần Phương Uyên

Nữ 1307060163 phuonguyen01069510@gmail.com 10/05/2014
19.

Lê Trọng Tân

Nam 1201040164 trongtan.le261@gmail.com 11/05/2014
20.

Trương Thị Việt

Nữ 1204010117 truongviet3kt12@gmail.com 10/05/2014
21.

HÀ THỊ TRÀ MY

Nữ 1207010145 Ruamacquai29@gmail.com 10/05/2014
22.

Lương Thị Thanh Huyền

Nữ 1267010135 huyenv90@gmail.com 11/05/2014
23.

Lê Viết Tuấn Anh

Nam 7T-12 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
24.

Trần Thị Ánh Tuyết

Nữ 6NB-12 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
25.

Trần Thị Huyền Trang

Nữ 6NB-13 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
26.

Trương Đức Hạnh

Nam 1K-10 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
27.

Trần Ánh Ngọc

Nam 1K-10 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
28.

Nguyễn Thanh An

Nam 8T-10 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
29.

Vũ Thị Thương

Nam 4K-10 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
30.

Thẩm Thị Thu Hà

Nam 1Đ-11 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
31.

Vũ Thị Hoa

Nam 8A-12 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
32.

Hoàng Thị Thùy Linh

Nam 2Đ-11 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
33.

Đặng Thị Thúy

Nam 8A-12 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
34.

Đặng Thị Kim Thư

Nam 4A-12 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
35.

Lê Thị Thu Thu Hiền

Nam 2Đ-11 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
36.

Phạm Ngọc Trà My

Nam 1Đ-11 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
37.

Nguyễn Thị Lan Anh

Nam 2D-13 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
38.

ĐẶNG THỊ HIỀN THƯƠNG

Nam 3T-12 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
39.

HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG

Nam 2T-12 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
40.

Thiên Thị Giang

Nam 1NB-11 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
41.

Đặng Thị Hoa

Nam 5KT-12 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
42.

Phạm Thị Hương

Nam 1TC-10 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
43.

Phạm Thị Thanh Xuân

Nam 4KT-12 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
44.

Vũ Thị Hồng Lớp

Nam 3T-10 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
45.

Đoàn Lê Hương Thảo

Nam 5NB-11 bosungsau@gmail.com 12/05/2014
Khóa học đã đăng ký kín chỗ
Số học viên tối đa: 30
Ngày bắt đầu đăng ký: 01/03/2014
Ngày hết hạn đăng ký: 11/05/2014
Ngày bắt đầu học: 13/05/2014
Họ và tên (*):
 
Giới tính:
Ngày sinh:
 
Mã số sinh viên (*):
 
Lớp (*):
 
E-mail (*):
   
Điện thoại (*):
 
Nhập mã kiểm tra (*):
   
+ Bước 1: Nhấn Thông tin chung về lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký học để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách học viên để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.

Các lớp học khác:
1. 6- Lớp Endnote 1- Buổi sáng Thứ Năm ngày 08/05/2014
2. 5- Lớp Internet- Buổi sáng Thứ Ba ngày 6/5/2014
3. 4- Lớp Powerpoint and Prezi- Buổi sáng Thứ Năm ngày 24/4/2014
4. 9- Lớp Word - Buổi sáng Thứ Năm ngày 17/4/2014
5. 10- Lớp Internet- Buổi chiều Thứ Ba ngày 15/4/2014
6. 11- Lớp Endnote 2- Chiều Thứ Tư ngày 26/3/2014