1- Lớp Powerpoint and Prezi - Buổi sáng Thứ Năm ngày 22/5/2014

Khóa học đã đăng ký kín chỗ

Lớp Powerpoint and Prezi nằm trong hệ thống các buổi tập huấn nhằm Hỗ trợ cho Cán bộ, Giảng viên và sinh viên Đại học Hà Nội trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Lớp học giúp bạn:

  • Biết các nguyên tắc để thiết kế một bài thuyết trình hiệu quả;
  • Cách sử dụng màu nền, chữ, cách chèn file hình ảnh, âm thanh trong slide;
  • Những mẹo giúp bài thuyết trình hấp dẫn hơn;
  • Giới thiệu công cụ trình chiếu chuyên nghiệp Prezi;

Thời gian: 9.00- 11.00 Thứ Năm ngày 22/05/2014
 


Số học viên tối đa: 30
Ngày bắt đầu đăng ký: 01/03/2014
Ngày hết hạn đăng ký: 21/05/2014
Ngày bắt đầu học: 22/05/2014
Nhấn vào đây để in danh sách học viên Nhấn để in bài viết
Tổng số: 40 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Mã sinh viên E-mail Ngày kích hoạt
1.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nữ Giảng viên tuyetnta@hanu.edu.vn 27/03/2014
2.

Tạ Thùy Minh

Nữ 1107040117 del.minhtt1907@gmail.com 28/03/2014
3.

Nguyễn Thị Thảo

Nữ 1007030077 thaonguyen011292@gmail.com 28/03/2014
4.

Vũ Thị Mai

Nữ 1107060088 maivu1803@gmail.com 28/03/2014
5.

Triệu Thị Mai Yên

Nữ 1167010324 yentrieu317@gmail.com 28/03/2014
6.

Nguyễn Hải Yến

Nữ 1207030121 paanhanu@gmail.com 28/03/2014
7.

Đặng Thị Thu Hiền

Nữ 1007020025 fighting147@gmail.com 28/03/2014
8.

Nguyễn Thị Hoàn

Nữ 1107010081 hoan9a11hanu@gmail.com 28/03/2014
9.

Phạm Thanh Hảo

Nam 1207040048 haophamthanhhanu@gmail.com 28/03/2014
10.

Phạm Thanh Hảo

Nữ 1207040048 haophamthanhhanu@gmail.com 08/05/2014
11.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ 1206090085 nthtrang0304@gmail.com 09/05/2014
12.

Bùi Thị Vân Anh

Nữ 1106080001 vananhbui1993@gmail.com 09/05/2014
13.

Nguyễn Thùy Linh

Nữ 1104040053 nlinh93.bn@gmail.com 09/05/2014
14.

Nguyễn Hương Giang

Nữ 1207070020 whatever.nv@gmail.com 15/05/2014
15.

Bạch Minh Thu

Nữ 1007040083 minhthu.bach21@gmail.com 15/05/2014
16.

Bùi Thị Hà Giang

Nam Giảng viên bosungsau@gmail.com 19/05/2014
17.

Lê Thị Hoài

Nam 1104010029 lethihoai4493@gmail.com 19/05/2014
18.

Dương Thị Huế

Nam 1207030046 mundanhda@gmail.com 19/05/2014
19.

Nguyễn Thị Sen

Nam 1207010202 senguyen2709@gmail.com 19/05/2014
20.

Nguyễn Thị Hà

Nam Giảng viên Ngữ văn songhuong0101@yahoo.com 19/05/2014
21.

Nguyễn Thị Hà

Nữ Giảng viên Ngữ văn songhuong0101@yahoo.com 19/05/2014
22.

Đặng Thị Thúy

Nữ 1207010234 dangthuy8a12@gmail.com 19/05/2014
23.

Nguyễn Thị Thu

Nam 1207010224 thuthuynd168@gmail.com 19/05/2014
24.

Nguyễn Thị Phương Thúy

Nữ 1107040186 phuongthuyml@gmail.com 20/05/2014
25.

Nguyễn Thị Phương Thúy

Nữ 1107040186 phuongthuyml@gmail.com 20/05/2014
26.

Nguyễn Thị Thu

Nữ 1107040178 someonelikeyou.thu@gmail.com 20/05/2014
27.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nữ 1107040136 nguyenhongnhung19293@gmail.com 20/05/2014
28.

Nguyên Hữu Trứ

Nam 1101040202 congtru9999@gmail.com 21/05/2014
29.

Mai Thị Hồng Định

Nữ 1207040023 maithihongdinh@gmail.com 21/05/2014
30.

Lê Thị Ngọc Dịu

Nữ 13070070015 lethingocdiu95HD@gmail.com 21/05/2014
31.

Dương Thị Bình

Nam 1007010029 binhminhxinh@gmail.com 22/05/2014
32.

Ngô Hải Yến

Nam 1207030121 paan.hanu@gmail.com 22/05/2014
33.

Tăng Thị Linh

Nam 1204010057 linhtang191@gmail.com 22/05/2014
34.

Vũ Thị Thương

Nam 1004000088 bosungsau@gmail.com 22/05/2014
35.

Nguyễn Thị Lan Anh

Nam 2D-13 nguyenthilananh2812@gmail.com 22/05/2014
36.

Lê Kiên Trung

Nam 2D-13 hanutrung@gmail.com 22/05/2014
37.

Đặng Ngọc Yến

Nam 2KT-12 bosungsau@gmail.com 22/05/2014
38.

Lê Thanh Huê

Nam 8A-12 bosungsau@gmail.com 22/05/2014
39.

Dương Thị Huyền

Nam 2A-10 bosungsau@gmail.com 22/05/2014
40.

Lê Mai Hương

Nam 1D-12 bosungsau@gmail.com 22/05/2014
Khóa học đã đăng ký kín chỗ
Số học viên tối đa: 30
Ngày bắt đầu đăng ký: 01/03/2014
Ngày hết hạn đăng ký: 21/05/2014
Ngày bắt đầu học: 22/05/2014
Họ và tên (*):
 
Giới tính:
Ngày sinh:
 
Mã số sinh viên (*):
 
Lớp (*):
 
E-mail (*):
   
Điện thoại (*):
 
Nhập mã kiểm tra (*):
   
+ Bước 1: Nhấn Thông tin chung về lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký học để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách học viên để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.

Các lớp học khác:
1. 8- Lớp Endnote 2- Buổi chiều Thứ Năm ngày 15/05/2014
2. 7- Lớp Word - Buổi chiều Thứ Ba ngày 13/5/2014
3. 6- Lớp Endnote 1- Buổi sáng Thứ Năm ngày 08/05/2014
4. 5- Lớp Internet- Buổi sáng Thứ Ba ngày 6/5/2014
5. 4- Lớp Powerpoint and Prezi- Buổi sáng Thứ Năm ngày 24/4/2014
6. 9- Lớp Word - Buổi sáng Thứ Năm ngày 17/4/2014
7. 10- Lớp Internet- Buổi chiều Thứ Ba ngày 15/4/2014
8. 11- Lớp Endnote 2- Chiều Thứ Tư ngày 26/3/2014